ប្ដូរ​ទី​លំនៅ

រស់​នៅ​ក្រោម​ដំបូល​ផ្ទះ​គេ ពិត​ជា​ស្រួល​មែន​ស៊ីចុក​ ទឹក​ ភ្លើង​លើ​គេ។
តែ​បើ​យើង​មាន​ឈើ​ ល្មម​សង់​ខ្ទម​មួយ​បាន​ហើយ ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ថែម​ទៀត។
ទំព័រ​ប៉ាកា​ជជុះ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រុះ​រើ​តាំង​ទី​លំនៅ​ថ្មី​នៅ

ស្វាគមន៍​ការ​ជួប​គ្នា​ជា​ថ្មី​ជា​មួយ​​ អ្នក​និពន្ធ​ប៉ាកា​ជជុះ!…

Advertisements
បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ប្ដូរ​ទី​លំនៅ